top of page

Defensiv kjøring

 

 

Målgruppe:

 

 • Brukere av firmabil 

 • Personer som kjører mye i bedriftens tjeneste med egen bil

 • Firma som ønsker å redusere ulykkesrisikoen for ansatte i trafikken

 

 

Mål:

 

 • Bevisstgjøre bilførere med tanke på å oppnå trygg kjøreadferd 

 • Redusere sykefraværet i bedriften gjennom å redusere frekvensen av trafikkuhell 

 • Styrke bedriftens ansikt utad, ved at biler som bærer firmanavn kjører mykt 

 

 

Gjennomføring:

 

Teoretisk del:

 • Kjøreprosessen

 • Kjøring med lav risiko

 • Smith systemet

 • Kommenterende egenkjøring

 

Praktisk del:

 • Demo av egenkjøring med kommentarer

 • Egenkjøring med kommentarer

 • Individuell og felles oppsummering

 

 

Varighet:

 

 • 3 timer teori

 • 2 ½ timer praksis

Pris:

På forespørsel

 

 

bottom of page