top of page

Trafikksikkerhetshallen Rogaland 

Hvem er vi?

Trafikksikkerhetshallen i Rogaland ble etablert som en stiftelse i 2004 der ATL Rogaland, Statens Vegvesen og Rogaland Fylkeskommune ved FTU var initiativtakerne. 

Trafikksikkerhetshallen i Rogaland representerer et unikt konsept innen trafikksikkerhetsarbeid. Gjennom våre kurs og treningsopplegg blir man bevisstgjort rollen man har som trafikant. Nullvisjonen om null drepte og null hardt skadde står sterkt i den norske trafikken, men innimellom behøver man oppfriskning og en påminnelse om hvordan man kan bidra på best mulig måte. Våre kurs inneholder både en teoretisk og en praktisk del. Den praktiske delen består av en opplevelsesrunde der man blant annet får prøve veltesimulator og kollisjonssimulator.

Nytt av året er bevisstgjøringskursene hvor vi tar i bruk film i VR-briller og følger en trafikkulykke. 

Kursene våre tilpasses alle fra 15 år og oppover og er naturlig å inkludere som del av trafikkopplæring på skolen eller som del av HMS-arbeidet  hos bedrifter. 

Hvorfor en trafikksikkerhetshall?
 
Et besøk i Trafikksikkerhetshallen skal føre til at:
 
• brukerne skal bli bevisst risikoen det er å ferdes i trafikken 
• brukerne tenker gjennom egne handlinger i trafikken 
• brukene reflekterer over egen atferd og bidra til ettertanke

 

 

I Trafikksikkerhetshallen finnes det ulike opplevelsesposter:
 
• Kollisjonsvekt  
• Hodestøtte demo
• Veltesimulator
• Airbag
• Barnesikring
• Lastsikring  

• Kollisjonssimulator
• Ulykkesstatistikk 
IMG_5826
bottom of page