top of page

 OM TSH Rogaland 

Hva er TSH?

Trafikksikkerhetshallen i Rogaland ble etablert som en stiftelse i 2004 der ATL Rogaland, Statens Vegvesen og Rogaland Fylkeskommune ved FTU var initiativtakerne. 

Trafikksikkerhetshallen i Rogaland representerer et unikt konsept innen trafikksikkerhetsarbeid.

Hvorfor en trafikksikkerhetshall?
 
Et besøk i Trafikksikkerhetshallen skal føre til at:
 
• brukerne skal bli bevisst risikoen det er å ferdes i trafikken 
• brukerne tenker gjennom egne handlinger i trafikken 
• brukene reflekterer over egen atferd og bidra til ettertanke

 

 

I Trafikksikkerhetshallen finnes det ulike opplevelsesposter:
 
• Kollisjonsvekt  
• Hodestøtte demo
• "Når sekundene teller" - film fra SUS
• MC og Moped 
• Bråstopp
• Veltepetter
• Airbag
• Barnesikring - Lastsikring  
• Kollisjonstest 
• Dekkutrustning
• Dødsulykke 
• Rus og bilkjøring 
• Ulykkesstatistikk 
bottom of page