"En bevisst sjåfør"

 

 

Målgruppe:

 

 • Firma som har trafikksikkerhet som en del av sin HMS satsing

 • Bilførere som trenger informasjon og kunnskap om trafikksikkerhet

 • Bilførere som bør bli bevisst egen atferd 

 

 

Mål:

 

 • Brukerne skal bli bevisst risikoen det er å ferdes i trafikken 

 • Brukerne skal tenke gjennom egne handlinger i trafikken 

 • Et besøk i Trafikksikkerhetshallen skal bidra til ettertanke 

 

 

Gjennomføring:

 

Deltakere i grupper på inntil 20 personer. 

Deltakeren får informasjon, øvelse og opplevelse på 14 poster:

 • Kollisjonsvekt 

 • Hodestøtte demo

 • "Når sekundene teller" film fra SUS

 • Litt om MC og Moped 

 • Bråstopp 

 • Veltepetter 

 • Airbag 

 • Barnesikring - Lastesikring 

 • Kollisjonstest

 • Dekkutrustning 

 • Dødsulykke 

 • Rus og bilkjøring

 • Ulykkesstatistikk

  

 

Varighet: 

 

2 timer

 

 

Pris:

 

kr. 10000.- pr kurs (maks 20 deltakere per kurs)